خانه ترمه ایران

هنر نزد ايرانيان است و بس

شرکت خانه ترمه ايران فعاليت خود را در زمینه پارچه ترمه و صنایع دستی مرتبط با آن از سال 1353 شروع كرده وهم اکنون به عنوان تولید کننده برتر صنایع دستی سال 1390 به فعالیت خود ادامه می دهد.

تولیدات این شرکت موجب درآمدزایی برای حدود 400 نفر از هموطنان گشته و تنوع محصولات، موجب تداوم این امر گشته است.

فعالیت های عمده شرکت شامل موارد زیر می باشد:

 تهیه و آماده سازی پارچه های ترمه
 چاپ دستی و دیجیتال بر روی ترمه
 ضدآب و لک ترمه
 سرمه و مروارید دوزی بر روی ترمه
  (کیف،جلد کتاب، تابلو و ...)تولید محصولات جانبی از ترمه
 تولید محصولات سفارشی بنا به خواسته مشتریان
 صادرات ترمه و صنایع دستی به کشورهای نظیر امریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا
 فروش سرمه ، مروارید و منجوق
 آموزش سرمه، ملیله و مروارید دوزی ترمه مطابق استانداردهای فنی و حرفه ای